Revitalizácia elektrární začala

S úctou k histórii

Od začiatku projektu sme v úzkom kontakte s Krajským pamiatkovým úradom Žilina. Predmetom ochrany Národnej kultúrnej pamiatky je nárožie administratívnej budovy od architekta Františka Eduarda Bednárika, ktoré bolo postavené počas 2. Svetovej vojny. Budova, ktorá je v súčasnosti asanovaná, je síce opticky napojená na pôvodnú administratívnu budovu, no bola postavená o 20 rokov neskôr a nemá charakter kultúrnej pamiatky. Jej technický stav je nevyhovujúci a bude nahradená novostavbou.

Veľké výzvy

Po ukončení asanačných prác v marci 2019 nás čaká najnáročnejšia časť projektu – vybudovanie 3-podlažných podzemných garáží. Garáže sa budú nachádzať pod celým dvorom mestského bloku Elektrárne. Ako v súčasnosti predpokladáme, so stavebnými prácami v tejto etape by sme mohli začať v priebehu roka 2020.

Obnova Národnej kultúrnej pamiatky

Nasledujúcou etapou bude rekonštrukcia samotnej administratívnej budovy Elektrární, do ktorej chceme vniesť život v mnohými funkciami, ktoré v súčasnosti modelujeme a konzultujeme. Chceme, aby Národná kultúrna pamiatka Elektrárne žila intenzívnym spoločenským životom. Súčasťou tohto zámeru obnovy je adaptácia administratívnej budovy na nové využitie, kde majú byť okrem administratívnych priestorov aj priestory určené pre spoločenské využitie.

Novostavby

V súčasnosti prebieha stavebné konanie pre dva nové bytové domy. Tieto budú postavené na pozemkoch, ktoré vznikli asanáciou objektov na Ulici Republiky a Štefánikovej ulici. Na prízemí týchto novostavieb budú obchodné prevádzky, bistrá, kaviarničky alebo iné služby. Dvor mestského bloku bude oživený zeleňou, detským ihriskom a spoločenskými službami.

Samostatnou etapou projektu revitalizácie mestského bloku Elektrárne je asanácia existujúcich nadstavieb nad ulicou Kukučínova . Staré nadstavby budú nahradené novotvarom v podobne mezonetových bytov s citlivým zakomponovaním na národnú kultúrnu pamiatku a na okolitú zástavbu.

Projekt revitalizácie mestského bloku Elektrárne je jedinečný a náročný v tom, že všetko prebieha v absolútnom centre mesta Žilina. Naším projektom dotvoríme celú mestskú štvrť a uzavrieme celý jeden mestský blok v absolútnom centre, v susedstve Hlinkovho námestia, pod Farskými schodami. Našim cieľom je vytvorenie miesta, ktoré má dušu, spája hodnoty minulosti s novým životom v budúcnosti.