Elektrárňam sme hodili záchrannú sieť

Dlhé prázdninové dni pre nás neboli synonymom oddychu. Práve naopak. Usilovne sme pracovali, aby sme sa opäť o krok posunuli v projekte revitalizácie žilinských Elektrární.
 
Lešenie, ktoré zaberalo časť chodníka a cyklotrasy, sme po starostlivom zvážení všetkých možností, ako čo najefektívnejšie zabezpečiť bezpečnosť a komfort obyvateľov a okoloidúcich, odstránili. Nahradili sme ho ochrannou sieťou, ktorá zamedzí pádom omietky a zároveň nijakým spôsobom nezasahuje do verejného priestoru.
 
Na projekte intenzívne pracujeme, no bolo nutné objekt dočasne zabezpečiť z dôvodu bezpečnosti okoloidúcich. Veríme, že sa naša snaha a trpezlivý prístup čoskoro odzrkadlia na výsledku, ktorý prispeje k zvýšeniu kvality života súčasných aj budúcich obyvateľov tejto výnimočnej mestskej štvrte.
 
Ospravedlňujeme sa za obmedzenia a nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
 
Pre viac informácií sledujte pravidelne našu webovú stránku a Facebook.