Mesto Žilina dostalo hodnotný dar od investora projektu Elektrárne

Podporujeme verejný priestor v Žiline

Spoločnosť Istrofinal, investor multifunkčného projektu Elektrárne, ale aj projektu Rudiny II, darovala mestu Žilina projektovú dokumentáciu v hodnote 10.200 € vypracovanú pre revitalizáciu okrskového parku na Hlinách VI.

Istrofinal spolupracoval s Mestom Žilina na tvorbe projektu parku niekoľko rokov s cieľom spoločnými silami dobudovať tento potrebný verejný priestor. Po dohode s Mestom Žilina uhradil všetky náklady na vypracovanie projektu, čím mestu ušetril nemalé finančné prostriedky a naštartoval tým proces revitalizácie parku, ktorý sa nachádza v spádovej oblasti sídlisk Hliny a Solinky. Mesto Žilina oceňuje tento ojedinelý prístup miestneho developera.

„V lokalite Hliny VI sme postavili nové bytové domy s obchodnými jednotkami, kde budú prevládať služby pre obyvateľov a obchodnú galériu. Aby bol tento verejný priestor pre obyvateľov plnohodnotný, je potrebné dobudovať aj adekvátnu oddychovú zónu. Vážime si ochotu mesta v krátkej dobe zrevitalizovať blízky okrskový park, ktorý bude veľkým prínosom pre všetkých obyvateľov  tejto mestskej časti.“ vyjadril sa k spolupráci Slavomír Bodis, predseda predstavenstva spoločnosti Istrofinal.  

Revitalizácia parku na Bajzovej ulici je plánovaná na najbližšie obdobie, mesto na základe vypracovaného projektu požiada o stavebné povolenie. Pribudne viac zelene, ale aj športoviská a ihrisko. Priľahlý mestský blok Rudiny II, ktorý buduje spoločnosť Istrofinal, prináša do lokality aj ďalšie hodnotné prvky občianskej vybavenosti – zelené námestie s fontánou, športovisko, detské ihrisko a tiež malé oddychové plochy so zeleňou. Pozitívom novo postavených bytových domov sú aj zelené strechy a komunitné záhrady na strechách garáží bytových domov.